ఓం నమో వేంకటేశాయ

తిరుమల సమాచారం
27-జూన్-2024
గురువారం

🕉️ తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

🕉️ నిన్న 26-06-2024 రోజున స్వామివారిని దర్శించుకున్న భక్తుల సంఖ్య 77,332 మంది…

🕉️ స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించిన భక్తుల సంఖ్య…. 30,540 మంది…

🕉️ నిన్న స్వామివారి హుండీ ఆదాయం 4.38 కోట్లు.

🕉️ ఉచిత సర్వ దర్శనానికి 21 కంపార్ట్ మెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు…

🕉️ ఉచిత సర్వదర్శనానికి సుమారు 18 గంటల సమయం…

🕉️ టైమ్ స్లాట్ (SSD) దర్శనానికి 8 కంపార్ట్ మెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు….

🕉️ టైమ్ స్లాట్ (SSD) దర్శనానికి 4 గంటల సమయం…

🕉️ 300/- ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి 3 గంటల సమయం…