ఈరోజుల్లో ఎవరైనా ఏదైనా సహాయం చేస్తే, నాదేముంది, నాకున్నదాంట్లో, కొంత ఉడతా భక్తిగా చేసాను అంటారు…
అసలు ఉడత భక్తి అనే పేరు ఎలా వచ్చింది?

◼️ఉడుత శరీరంపై గల చారలు ఏర్పడిన కథ…!!!

శ్రీరాముల వారు వారధి నిర్మించడం మొదలు పెడతారు, వానర వీరులు అంతా తలా ఒక చేయి వేసి తమ వంతు సహాయం చేస్తున్నారు.
ఇంతలో ఒక ఉడుత అక్కడికి వచ్చి తాను కూడా ఆ మహా కార్యంలో పాల్గొనాలని ప్రయత్నించింది.
అనుకున్నదే తడవుగా తానేమి చేయగలనో అని నిరుత్సాహ పడకుండా, తన శరీరాన్ని తడుపుకుని దానికి ఇసుక అంటించుకుని సేతువు ను కట్టేందుకు ఉపయోగించే రాళ్ళ మధ్య వేసే బంధానికి ఉపయోగ పడేలా తనకు వీలైనంత సాయం చేయడం ప్రారంభించింది.
అలా చాలా సేపు చేయసాగింది, అలసి పోయి, నీరస పడి, క్రింద పడిపోయిందట, ఇదంతా గమనించిన శ్రీరాముల వారు దాని మీద ప్రేమతో దాని శరీరాన్ని నిమిరారట…
దానికే ఉడుత శరీరాన్ని గమనిస్తే శ్రీరాముని మూడు వ్రేళ్ళ చారలు ఉంటాయి.
ఇవి శ్రీ రాముల వారి కరస్పర్శతో ఏర్పడినవంటారు, ఇక్కడ ఉడుత భక్తితో చేసిన ఆ సాయాన్ని, ఉడుతా భక్తి సహాయం అంటారు.

◼️ఇంతమంది పై లేని దయ , ఈ ఒక్క ఉడతకే ఎందుకు దక్కింది???

అంటే చేసే కొద్ది సాయమైనా మనస్ఫూర్తిగా చేయాలని ఇక్కడ ఉద్దేశ్యం… ఇక్కడ ఉడత చేసింది అదే, ఎవరో నన్ను చూడాలి అని కానీ, నేను అందరి దృష్టిలో పడాలని కానీ, ఆలోచించలేదు, అంతమంది వానరులలో నేను ఎంత అని కూడా భావించలేదు, కేవలం నేను కూడా రామ కార్యంలో పాల్గొనాలి, రామ సేవ చేయాలి, అనే దివ్య సంకల్పంతో పనిలో దిగింది, అంతటి నిస్వార్థ సంకల్పం ఒక్కటే రాముడి అనుగ్రహం పొందడానికి అర్హత సంపాదించింది,

ఆ మూడు చారల అర్థం కూడా ఒకటి ఉంది, ఇక మీదట … నీకు ఎండా, వాన, చలి అనే బాధ వుండదు అని ఆశీర్వదించారట…

మనం కూడా … ఏదీ చేసినా , ఉడత లాగా నిస్వార్థంగా నిమగ్నమవుతే , భగవంతుని అనుగ్రహం పొందడానికి అర్హులమవుతాము.