ఓం నమో వేంకటేశాయ

తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ

🕉️ నిన్న 28-06-2024 రోజున స్వామివారిని దర్శించుకున్న భక్తుల సంఖ్య 66,256 మంది…

🕉️ స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించిన భక్తుల సంఖ్య…. 30,087 మంది…

🕉️ నిన్న స్వామివారి హుండీ ఆదాయం 3.54 కోట్లు …

🕉️ ఉచిత సర్వ దర్శనానికి 31 కంపార్ట్ మెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు…

🕉️ ఉచిత సర్వదర్శనానికి సుమారు 16 గంటల సమయం…

🕉️ టైమ్ స్లాట్ (SSD) దర్శనానికి 12 కంపార్ట్ మెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు….

🕉️ టైమ్ స్లాట్ (SSD) దర్శనానికి 5 గంటల సమయం…

🕉️ 300/- ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి 4 గంటల సమయం…