🪷 మనందరికీ జీవితంలో నలుగురు స్నేహితులు ఉన్నారు. వారేవరనేది మనం తెలుసుకోలేక, ఎవరంటే ఇష్టం పెంచుకోవాలి తెలుసుకోక… మన జీవితాన్ని అంధకారంలోకి నెట్టేస్తున్నాము. ఇక వారు గురించి తెలుసుకుందామా …

       ఒక వ్యక్తికి నలుగురు స్నేహితులు ఉండే వారు. వారిలో నాల్గవ స్నేహితుడు అంటే ఎక్కువ ఇష్టం. చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాడు.

       మూడవ స్నేహితుడిని కూడా ఎక్కువ ఎస్టపడేవాడు. అతడిని తన స్నేహితులకు చూపించాలని కోరుకుంటాడు. అయితే, వాడు ఇక్కడ విడిచి వెలతాడో భయం ఉండేది.

       రెండవ స్నేహితుడు అంటే కూడా ఇష్టమే. అతనికి సమస్యలు ఎదురైనప్పుడల్లా వాడి వైపే చూసేవాడు. వాడు అతనికి సహాయం చేసేవాడు.

       మొదటి స్నేహితుడు అంటే అస్సలు ఇష్టం లేదు, కానీ మొదటి స్నేహితుడికి మాత్రం అతనంటే చాలా ఇష్టం ఉండేది. అతనిని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకునే వాడు.

       ఒక రోజు ఆ వ్యక్తి చాలా అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు, త్వరలోనే చనిపోతాడని తెలుసుకున్నాడు. “నాకు నలుగురు స్నేహితులు ఉన్నారు, నేను చనిపోయినప్పుడు వారిలో ఒకరిని నాతో పాటు తీసుకెళ్తాను, మరణంలోనూ నాకు తోడుంతాడు” అనుకున్నాడు.

       తనకెంతో ఇష్టమైన నాల్గవ స్నేహితుడిని తనతో పాటు మరణంలో తోడుగా వస్తావా అని అడగగా… “ప్రసక్తే లేదు!” అని మరొక మాట లేకుండా వెళ్ళిపోయాడు.

       తన మూడవ స్నేహితుడిని కూడా అడగగా “నువ్వు చనిపోతే నేనెందుకు చావాలి. అని వెళ్ళిపోయాడు.

       అనంతరం తన రెండవ స్నేహితుడిని కూడా అడగగా… “నన్ను క్షమించు… నీ సమాధి వరకు మాత్రమే రాగలను.” అని అన్నాడు.

       తాను అమితంగా ప్రేమించిన ముగ్గురు స్నేహితులు అలా చెప్పేసరికి అతను విషాదంలో మునిగిపోయాడు. అప్పుడు  “నీకు నేనున్నాను. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను నీతోపాటే వస్తాను…” అని ఒక స్వరం వినిపించింది.

       ఎవరా… అని తలెత్తి చూశాడు. తన మొదటి స్నేహితుడు కనిపించాడు. అతను అనారోగ్యం బాధపడుతున్నట్లుగా ఉన్నాడు. “నేను నిన్ను ఇష్టపడకున్నా నీకు నేనంటే ఎంత ఇష్టం… నేను చాలా తప్పు చేశాను అని చాలా బాధపడ్డాడు.

ఇక ఆ స్నేహితులు ఎవరో తెలుసుకుందామా…

🪷నాల్గవ స్నేహితుడు మన శరీరం.

అందంగా కనిపించడం కోసం మనం ఎంత సమయం, శ్రమ చేసినా మరణంతో అది మనలను వదిలివేస్తుంది.

🪷 మూడవ స్నేహితుడు మన ఆస్తిపాస్తులు, హోదా, సంపద.

మనం చనిపోయినప్పుడు ఇతరుల వద్దకు చేరుతుంది.

🪷 రెండవ స్నేహితుడు మన కుటుంబం మరియు స్నేహితులు.

మనం జీవించి ఉన్నప్పుడు ఎంత దగ్గరగా ఉన్నా, సమాధి వరకు మాత్రమే రాగలరు.

🪷 మొదటి స్నేహితుడు మన ఆత్మ

భౌతిక సంపద, కీర్తి ప్రతిష్టల కోసం దాన్నిఎంత నిర్లక్ష్యం చేసినా, మరణంలోనూ అది మనలను అనుసరిస్తుంది.