రేగుగింజలలోని పప్పు , మిరియాలు , వట్టి వేళ్ళు , నాగకేసరములు ఈ వస్తువులను సమానంగా తీసుకుని చూర్ణం చేసి పూటకు రెండున్నర గ్రాములు చూర్ణం చొప్పున తేనెతో కలిపి ఇచ్చుచుండిన యెడల మూర్ఛలు హరించును .

ఒక జాజికాయకి రంధ్రం చేసి పట్టుదారంతో గ్రుచ్చి కంఠము నందు కట్టుకొని తీయకుండా ధరించుచుండిన స్త్రీల మూర్చవ్యాధి , హిస్టీరియా వ్యాధి నశించును.

ఇనుప గంటె లో పొంగించిన అల్లపురసం గిద్దెడు తీసుకుని ముప్పై గ్రాములు పటికబెల్లం పొడి కలుపుకుని ప్రాతఃకాలం నందు నిత్యం సేవించుచున్న యెడల మూర్చవ్యాధి హరించును . గమనిక – ఇనుప గంటె తీసుకుని దానిలో అల్లంరసం పోసి వేడి చేసిన వేడికి గంటె లోని అల్లం రసం పొంగును.

జటామాంసి చూర్ణం 60 గ్రాములు , హారతి కర్పూరం రెండున్నర గ్రాములు , దాల్చిన చెక్క చూర్ణం 5 గ్రాములు మూడింటిని తీసుకుని కలిపి మెత్తగా నూరి ఒక గాజు సీసాలో పోసుకొని ప్రతినిత్యం భోజనమును ముందు 3 గ్రాముల చొప్పున తింటూ ఉన్న యెడల అపస్మారం హరించివేయును . దీనిని మించిన ఔషధం లేదు .

ఆవు యొక్క ఎడమ కొమ్ముని ఉంగరంలా చేసుకుని ఎడమ చేతికి ధరించిన అది చేతికి ఉన్నంతవరకు మూర్ఛ రాదు . గమనిక – మూర్చ వచ్చి కొట్టుకుంటున్న వ్యక్తి కి సీతాఫలం చెట్టు ఆకు నలిపి ముక్కుదగ్గర పెట్టి వాసన చూపించిన వెంటనే మూర్చ తగ్గి తెలివి వచ్చును. రావిచెట్టు పాలు 4 చుక్కలు ముక్కులో వేసినను మూర్చ తగ్గి వెంటనే తెలివి వచ్చును. రెండు ముక్కులలో అటు 2 ఇటు 2 వేయవలెను . ఇవి నా అనుభవ యోగాలు .. మరిన్ని సులభ ఆయుర్వేద చిట్కాలు మరియు ఆయుర్వేద ఔషధాల వివరణాత్మకమైన సమాచారం కొరకు నేను రచించిన గ్రంథములు చదవగలరు .

గమనిక – నేను రాసిన ” ప్రాచీన ఆయుర్వేద ఔషధాలు ” మరియు ” ఆయుర్వేద మూలికా రహస్యాలు ” రెండు గ్రంథాలలో ఎన్నొ రహస్య చిట్కాలు , మా కుటుంబపరంగా గత 250 సంవత్సరాల నుంచి మా పెద్దవారు మాకు అందించిన ఎంతో అనుభవసారాన్ని ఈ గ్రంథాలలో అందరి అర్థం అయ్యే విధంగా సామాన్య బాషలో వివరించాను. ఇంట్లో ఉండి మరియు అందుబాటులో ఉన్న వాటితోనే పెద్ద పెద్ద రోగాలు నయం చేసుకునే విధంగా అత్యంత సులభయోగాలు మన ప్రాచీన భారతీయులు రచించిన చెట్లను బట్టి భూమిలో నీటిని కనుక్కునే విధానాలు , వృక్షాలకు ఆయుర్వేద మూలికల ఉపయోగించి దిగుబడి పెంచే వృక్షాయుర్వేద చిట్కాలు , రైతులకు ఉపయోగపడే విధంగా ఏయే నక్షత్రాలలో పంటలు వేస్తే ఫలితాల ఎక్కువుగా ఉంటాయో తిథి, నక్షత్ర, వారాలతో సహా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆయుర్వేదం నేర్చుకోవాలి అనుకునేవారికి ఇది మంచి దిక్సూచిలా ఉపయోగపడును.

నా మూడొవ గ్రంథము నందు 50 రకాల మొక్కల గురించి అత్యంత విపులంగా ఇవ్వడం జరిగింది . ఈ మొక్కలన్నియు ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసినవి మరియు మన ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటివే. ఈ గ్రంధములలో మీకు లభ్యమయ్యే సమాచారం మరే గ్రంథములలో లభ్యం అవ్వదని చెప్పగలను. మొక్కలను సులభముగా గుర్తించుటకు రంగుల చిత్రములు కూడా ఇవ్వడం జరిగినది . ఏయే జబ్బులకు ఎటువంటి ఆహారపదార్థాలు తీసుకోవలెనో , తీసుకోకూడదో కూడా సంపూర్ణముగా మీకు ఇందులో లభ్యం అగును . ఔషధాలు మరియు తీసుకోవాల్సిన ఆహారవిహారాలు ఒకేదగ్గర లభ్యం అగును.

ప్రాచీన ఆయుర్వేద ఔషధాలు గ్రంథము 288 పేజీలతో ఉండును . దీని విలువ 400 రూపాయలు , ఆయుర్వేద మూలికా రహస్యాలు గ్రంథము 384 పేజీలతో ఉండి 500 రూపాయలు , సర్వమూలికా చింతామణి గ్రంథము 352 పేజీలతో ఉండును . దీని విలువ 550 రూపాయలు . అందరికి అర్ధమయ్యేలా సులభ బాషలో ఉండును. గ్రాంథిక భాష ఉపయోగించలేదు . ఈ గ్రంథములు కావలసిన వారు 9885030034 నంబర్ కు Phonepay or Googlepay or Paytm కు డబ్బు పంపించి ఇదే నంబర్ కు Whatsup నందు screenshot పెట్టి మీ పూర్తి Adreass ఇవ్వగలరు . కొరియర్ చార్జీ 100 రూపాయలు అదనం . కాళహస్తి వేంకటేశ్వరరావు
అనువంశిక ఆయుర్వేద వైద్యులు ఈ గ్రంథాలు కావలసినవారు డైరెక్టుగా ఫొన్ చేయండి . సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9885030034 మెస్సేజిస్ , కామెంట్ల రూపంలో పెట్టవద్దు .