★ ఉగాది
కష్టము, సుఖము, సంతోషము, బాధ ఇలా అన్నింటిని స్వీకరించాలని.

★ శ్రీరామ నవమి
భార్య – భర్తల అనుబందాన్ని గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి.

★ అక్షయ తృతీయ
విలువైన వాటిని కూడబెట్టుకోమని.

★ వ్యాస (గురు) పౌర్ణమి
జ్ఞానాన్ని అందించిన గురువును మరువొద్దు అని.

★ నాగుల చవితి
ప్రాణాల్ని తీసేదయిన సరే తోటి జీవులను ప్రేమగా అధరించమని.

★ వరలక్ష్మి వ్రతం
నీకున్న ఐశ్వర్యమును అందరికీ పంచుతూ, అందరితో కలిసి సంతోషంగా ఉండమని.

★ రాఖీ పౌర్ణమి
తోడబుట్టిన బంధం ఎప్పటికి విడరాదు అని.

★ వినాయక చవితి ( నవరాత్రులు )
ఊరంతా ఒక్కటిగా కలవడానికి.

★ పితృ అమావాస్య
చనిపోయిన వారిని ఎప్పటికి మరువకు అని చెపుతూ.

★ దసరా ( ఆయుధ పూజ)
ఎప్పుడు నీకు అండగా నిలిచి నీ పనులు చేసే దానిని గౌరవించమని తెలిపేది.

★ దీపావళి
పది మందికి వెలుగు చూపే జీవనం నీదవాలని.

★ కార్తీక పౌర్ణమి
చలికాలం చన్నీటి స్నానం చేసి ఇంద్రియములను గెలువమని.

★ సంక్రాంతి
మనం జీవించే ఉన్నాము అంటే కారణం వ్యవసాయం, అలాంటి దానిని మరువకుండా సంబరాలు జరుపమని.

★ మహాశివరాత్రి
కాలం మారుతోంది నీ శరీరాన్ని నీ అదుపులో ఉంచుకో అని.

★ హోలీ
వివిధ రంగుల వలెనున్న వివిధ మనుషులు, వివిధ అను భూతులను పిల్లలు, పెద్ధలు అందరూ కలిసి సంతోషంగా ఆస్వాదించమని.