ఓం శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయః నమః
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః
ఓం నమో నారాయణాయ
ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః

నేటి పంచాంగం
జూన్ 28, 2024

విక్రమ సంవత్సరం: 2081 పింగళ

శక సంవత్సరం: 1946 క్రోధి

ఆయనం: ఉత్తరాయణం

ఋతువు: గ్రీష్మ

మాసం: జ్యేష్ఠ

పక్షం: కృష్ణ – బహుళ

తిథి: సప్తమి సా.06:28 వరకు
తదుపరి అష్టమి

వారం: శుక్రవారం – భృగువాసరే

నక్షత్రం: పూర్వాభాద్ర ప.12:50 వరకు
తదుపరి ఉత్తరాభాద్ర

యోగం: సౌభాగ్య రా.09:36 వరకు
తదుపరి శోభన

కరణం: భధ్ర ఉ‌.07:47 వరకు
తదుపరి బవ సా.06:28 వరకు
తదుపరి బాలవ రా.తె.05:14 వరకు
తదుపరి కౌలువ

వర్జ్యం: రా.09:45 – 11:14 వరకు

దుర్ముహూర్తం: ఉ‌.08:22 – 09:15
మరియు ప‌.12:45 – 01:38

రాహు కాలం: ఉ‌.10:40 – 12:19

గుళిక కాలం: ఉ‌.07:23 – 09:02

యమ గండం: ప‌.03:36 – 05:15

అభిజిత్: 11:53 – 12:45

సూర్యోదయం: 05:44

సూర్యాస్తమయం: 06:54

చంద్రోదయం: రా.12:07

చంద్రాస్తమయం: ఉ‌.11:42

సూర్య సంచార రాశి: మిథునం

చంద్ర సంచార రాశి: మీనం

దిశ శూల: పశ్చిమం

నక్షత్ర శూల: దక్షిణం

కాలాష్టమీ‌

సంత్ తుకారాం పల్లకి
ప్రస్థానం

పూరి జగన్నాథ్ బొవురి‌
యాత్ర

శ్రీ విల్లిపుత్తూర్‌ శ్రీ ఆండాళ్
పూరపట్టు‌ ఉత్సవం