ఓం శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయః నమః
ఓం శ్రీ మాత్రే నమః
ఓం నమో నారాయణాయ
ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః

విక్రమ సంవత్సరం: 2081 పింగళ

శక సంవత్సరం: 1946 క్రోధి

ఆయనం: ఉత్తరాయణం

ఋతువు: గ్రీష్మ

మాసం: జ్యేష్ఠ

పక్షం: కృష్ణ – బహుళ

తిథి: అష్టమి సా.04:00 వరకు
తదుపరి నవమి

వారం: శనివారం – మందవాసరే

నక్షత్రం: ఉత్తరాభాద్ర ఉ‌11:06 వరకు
తదుపరి రేవతి

యోగం: శోభన సా.06:51 వరకు
తదుపరి అతిగండ

కరణం: కౌలువ సా.04:00 వరకు
తదుపరి తైతుల రా.02:41 వరకు
తదుపరి గరజ

వర్జ్యం: రా.10:18 – 11:47 వరకు

దుర్ముహూర్తం: ఉ‌.05:44 – 07:24

రాహు కాలం: ఉ‌.09:02 – 10:41

గుళిక కాలం: ఉ‌.05:44 – 07:23

యమ గండం: ప‌.01:58 – 03:37

అభిజిత్: 11:53 – 12:45

సూర్యోదయం: 05:44

సూర్యాస్తమయం: 06:54

చంద్రోదయం: రా.12:07

చంద్రాస్తమయం: ప‌.12:38

సూర్య సంచార రాశి: మిథునం

చంద్ర సంచార రాశి: మీనం

దిశ శూల: తూర్పు

త్రిలోచనాష్టమీ వ్రతం

త్రిలోచనపూజ

అనఘాష్టమి

ఆళంది సంత్‌ జ్ఞానేశ్వర్
మహారాజ్ పల్లకి ప్రస్థానం

తిందుకాష్టమి‌

శీతలాష్టమి

వినాయకాష్టమి‌

కాళిక్కామ‌ నాయనార్‌
గురుపూజ